طهور

مروری بر آثار علامه ابوالفضائل حسن زاده آملی و استاد صمدی آملی

طهور

مروری بر آثار علامه ابوالفضائل حسن زاده آملی و استاد صمدی آملی

بسم الله الرحمن الرحیم

جمیع مراتب طهارت را که موصل به فناى توحید افعالى و صفاتى و ذاتى، و موجب نیل به تجلى ذاتى‌اند این کلام معجز نظام سلاله نبوت صادق آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین که مسحه اى از علم الهى و قبسى از نور مشکوه رسالت و نفحه اى از شمیم ریاض امامت است به نحو اتم و اکمل حائز است و آنرا امین الاسلام طبرسى در تفسیر شریف مجمع البیان در بیان کریمه وَ سَقاهُمْ رَبُّهُمْ شَرٰاباً طَهُوراً آورده است بدین صورت: اى یطهر هم عن کل شىء سوى الله اذ لا طاهر من تدنس بشى ء من الا کوان الا الله، رووه عن جعفر بن محمد علیه السلام

من درامت خاتم (ص) از عرب و عجم، کلامى بدین پایه که از صادق آل محمد (ص ) در غایت قصواى طهارت انسانى روایت شده است از هیچ عارفى نه دیده ام و نه شنیده امآنکس که زکوى آشنائى است داند که متاع ما کجائى است حدیث به هیات مفرد، اعنى روى روایت نشده است بلکه به صیغت جمع یعنى رووه مروى است پس خیلى ریشه دار است که جمعى آن را روایت کرده‌اند در این ریمه رب ابرار، ساقى ابرار است و در این رب و اضافه آن به هم هم مطالبى است ، این زمان بگذار تا وقت دگر طهور صیغت مبالغت است، طاهر پاک است و طهور پاک کننده، آب مضاف ممکن است که طاهر باشد اما مسلما طهور نیست اما مطلق آن هم طاهر است و هم طهور پس شرابى که از دست ساقیشان مى‌نوشند علاوه بر این که پاک است پاک کننده هم هست این شراب ابرار را از چه چیز تطهیر مى‌کند؟ امام فرمود: از هر چه که جز خدا است، زیرا که طاهر از دنس اکوان جز خدا نیست دنس چرک است و اکوان موجودات و مراد نقص امکان است که خداوند از نواقص ممکنات طاهر است زیرا که صمد حق است این شراب انسان را از ما سوى الله شست و شو مى‌دهد صاحب عزم و همت گوید:

مرا تا جان بود در تن به کوشم 

مگر از جام او یک جرعه نوشم

برگرفته از رساله وحدت از دیدگاه عارف و حکیم